Verified

SPORTI DHE KULTURA NE PODUJEVE

  • Podujevë
  • Municipal Assembly
  • 13.06.2012

Pyetje: 1.A e din Kryetari se ne cfare gjendje eshte sporti ne Podujeve? 2.A e din kryetari ne cfare gjendje eshte Kultura ne Podujeve? 3.A e din kryetari se ku shkojne parate e parkingut dhe te stadiumit artificial qe dedikohen per KF LLAPin . 4.A e din kryetari se a ka trup teatrale ne podujeve. 5.Kur eshte mbajte shfaqja e fundit me trupen teatrale te podujeves . 6.Kur eshte shfaqe filmi i fundit ne Kinemane e qytetit . 7.Qka sherben Kinemaja per momentin.

Comments

  • i shqetesuari per Podujeven 2012-07-16 08:55:28
    I nderuar kryetar a e dini se si eshte gjendja me mbeturina ne fshatra dhe qytet ,a dilni ndonjehere te i vizitoni apo vetem nga zyrja gjykoni.Ne fshatin bellopoje edhe pse vet i kam vendosur disa here disa njoftime per mos hudhjen e mbeturinave por kjo eshte kot ,asnjehere nuk ka bere perpjekje per nje ambient me te paster.I nderuar kryetar nuk udheheqet nga zyreja por nga nje here duhet te dalesh dhe te i ndash brengat me bashkeqytetaret tuaj.Kam pasur nje shprese ne udheheqjen komunale por tani per mua eshte 0 e nese ata mendojne se me 0 munden me ece para atehere vetem vazhdoni po besoj se do ta keni edhe kur do te ju fiken dritat edhe uji ashtu siq po ndoshe edhe tani.

Leave a comment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests