Kako da prijavimo?

Online platforma www.kallxo.com pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa. Korupcija se može prijaviti u svim oblastima, uključujući centralnu i lokalnu upravu, obrazovanje, zdravstvo, sudstvo, privredu, itd. 

Prijavljeni slučajevi će biti prikazani na mapi Kosova, i biće prosleđeni relevantnim institucijama. Tim www.kallxo.com će, u saradnji sa novinarima “Život na Kosovu” i “Pravda na Kosovu”, obezbediti praćenje rada tih relevantnih institucija u rasvetljavanju prijavljenih slučajeva.  

Identitet građana koji prijavljuju slučajeve ostaće poverljiv i biće čuvan od strane tima   www.kallxo.com, bez obzira na to da li su ti građani pružili ili nisu podatke o svom identitetu.

Prijavljivanje na www.kallxo.com, može se obaviti na sledeće načine:


1. SMS – pošalji SMS poruku na broj 044/224-498. Tekst poruke treba da bude što jasniji i da što detaljnije opiše prijavljeni slučaj.

2. Putem interneta na adresu www.kallxo.com, u delu u kojem piše PRIJAVI.


a. Naslov prijave – naznačite naslov slučaja koji želite da prijavite. Što kraće i što jasnije.

b. Opis – opišite slučaj što je moguće detaljnije

c. Slučaj se dogodio – datum i vreme kada se slučaj dogodio. Određivanje datuma će pomoći timu www.kallxo.com da lakše i brže identifikuje prijavljene slučajeve.

d. Slučaj se dogodio – izaberite iz liste opštinu u kojoj se slučaj dogodio. Određivanje mesta će pomoći timu www.kallxo.com da lakše i brže identifikuje prijavljene slučajeve.

e. Uključena institucija – izaberite iz liste instituciju u kojoj se slučaj dogodio. Određivanje institucije će pomoći timuwww.kallxo.com da lakše i brže identifikuje prijavljene slučajeve.

f. Slučaj se odnosi na – izaberite iz liste vrstu slučaja koji prijavljujete. Ukoliko niste sigurni u vrstu slučaja koji prijavljujete, koristite drugo polje. Ukoliko postavite kursor miša na prikazane vrste: sukob interesa, korupcija i prevara, biće vam predstavljena definicija tih dela. Određivanje vrste slučaja će pomoći timu www.kallxo.com da lakše i brže identifikuje prijavljene slučajeve. 

g. Kliknite na polje PRIJAVI

Opcionalne informacije – ovaj deo platforme pruža mogućnost da oni koji prijavljuju slučaj pruže dodatne informacije, koje će pomoći timu www.kallzo.com da što efikasnije identifikuje slučajeve.


Napomena www.kallxo.com zadrzava pravo uredjivanja objavljenih izvestaja. To se cini u skladu sa vazecim zakonima o pisanim medijima i kako se ne bi ostetile eventualne istrage i istrazivanja. Tog momenta kada ekipa www.kallxo.com potvrdi primljeni izvestaj, informacije ce biti objavljene kao potpune.

Ime, telefon i e-mail osobe koja šalje prijavu, i u slučaju da budu navedeni u ovom delu platforme, ostaće poverljivi i neće biti objavljeni. 

U ovom delu se građanima pruža mogućnost da pošalju i fotografije, snimke i dokumente, prilažući ih u delu priloži dokument. 

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests