Citizen izveštaji

Numri i raportimeve: 3710

Prijavite korupciju

FLM!

RAPORTI JUAJ
ESHTE DERGUAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
I pa verifikuar

Shkolla shtate shtatori cc

A mundni me ardh ne fshatin Bx nuk esht tu mbajt mesimi ne shkollen fillore klasa e dyta nje, femijet nuk po pranojn me shkue ne shkoll me mesuse tjeter.. lirgimin e mesuse prej klases se dyt femijet e kan perjetue si me i nda prej prindve.. ju lutemi qe ta humumtoni se pse e largun mesusen dhe e qun ne doganja te kaqanikut, pa asnje arsyje. Mesusja ka treguar rezulltat shum te lart me femijet.. mungesa e formimit te dy paraleleve per klasen e pare. Esht privuar mesusja liridona te ler kalsen e dyte dhe ti ja keshoj mesusit qe ka ngelur pa nxansa per kalsen e par... esht kan dasht qe mesusi qe ka mbetur pa klas te transferohet me nje shkoll tjeter... e jo me hek mesusen prej klases se dyt prej femijve,,, shkelje e drejtave te femijve esht ber...

  • Kacanik
  • Obrazovanje
5 Meseci Pre
I pa verifikuar

Uzurpim i rruges

Taksitstet perball hotel nn, cdo dite e bllokojne njeren korsi, per parkim. Me se rreziku eshte kur levizin prapa, ne kohen kur ka makina qe levizin drejt (perpara). Ka pasur raste kur policia ka tentuar te intervenoj, por taksistet e kane injoruar policine. Shpesh i bllokojne edhe zebrat per kalim te kembesoreve, ku nuk mun te kalojne as personat me aftesi te kufizuara, pasiqe aty eshte vendi me i pershtatshem per shkak qe eshte trotuari me i ulur.

  • Prizren
  • Skupština opštine
5 Meseci Pre

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests