Verified

shiten karrikat

  • Kamenicë
  • Education
  • 15.08.2012

PARA DISA MUAJVE KA NDODHUR EDHE NJI VJEDHJE TA QUJME KU TE GJITHA VENDET EUROPIANE MUNDOHEN ME NA NDIMUE ME GJERA DHE INVENTAR TE SHKOLLAVE A DREJTORI I SHKOLLES SE FSHATIT N.N E FORMON NJI KOMISION NE SHKOLL PER SHITJEN E KARRIKAVE TE SHKOLLES, SI GUXON NE KETE KOHE DREJTORI TI SHES KARRIGAT E SHKOLLES, KUR DIHET SE ATO KARRIKA KANE ARDH DONACION NGA ZVICRA. KETE E BEN VETEM DREJTORI I SHKOLLES SE FSHATIT N.N. JU LUTEMI QE TE MIRNI MASA E TA PUBLIKONI KETE EDHE NE PERMES MJETEVE TE INFORMIMIT

Comments

  • Fatmir Aliu 2012-12-20 21:33:52
    I/E nderuar, Falemnderit per informatat qe na derguat. Kemi konfirmuar denoncimin tuaj, dhe i kemi nxjerr faktet para opinionit. "Drejtori Shet Bankat e Vjetra, Blen Mikroskop" Per me shume detaje rreth ketij shkrimi, ju udhezojme ne kete lidhje: http://www.gazetajnk.com/index.php?cid=1,1018,3705 Miqesisht, F.Aliu

Leave a comment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests