Verified

Keqperdorim i detyres zyrtare dhe kontrabandim me mall

  • Prizren
  • Police
  • 11.08.2012

Rreshteri NN me detyre ne trafik ne komunen XX, e keqperdore pushimin mjeksor per te vozitur autobus te linjeve nderkombetrare per Gjermani , i cili vozit per firmen YY nga komuna perkatese. Gjate asaj kohe rreshteri nga gjermania bene kontrabande me malle duke shfrytezuar kete firme per te sjellur mallin kontrabande, me c'rast i ike doganes dhe tatimit , ku kete malle e sjell per qendren tregtare NN ne komune. Firma YY eshte firme e cila eshte hasur me malle kontrabande nga shtetet evropiane. kete pune ky polic e perserit shpesh dhe per kete jane ne dijeni edhe epror me te larte. Kete mund ta vertetoni tek pasaporta e tij , i cili posedon pasaporte edhe te sebise dhe te Kosoves. Gjithashtu per keto dite qe ka qene ne pushim mjeksor, mund ta vertetoni ne administraten e trafikut ne komunen perkatese. Keshtu qe ky polic bene vepren penale kontrabandim me mall, shmangje e tatimit dhe doganes, si dhe keqperdorim i detyres zyrtare. Ky raste ka ndodhe gjate muajit gusht 2012

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests