Verified

Fajdet

 • Prishtinë
 • Education
 • 30.12.2012

Fenomeni i fajdeve ne Kosove osht ne rritje e siper, vitet e fundit shume njerz kane ik prej Kosoves ose kane bo vetvrasje, e ne rastin ma te mire e kan hup krejt pasunine prej fajdexhive. Une propozoj me bo 1 storje investigative per fajde edhe fajdexhite se qiky fenomen edhe droga jon dy fenomenet ma te kqija ne Kosove.

Comments

 • Afrim 2013-03-12 16:30:29
  Te nderuar, ju kisha lutur qe ne mundesite e juaja te senzibilizoni kete dukuri e qe eshte sikur droga, dhe fajdexhinjve tu shpallet lufte!
 • hashim 2013-01-30 06:00:11
  po pres me ankth athua a do te ndodh qe fajdexhite njeher e pergjithmone te marrin nje grusht te fort nga eulexi se per gjygjsorin tone nuk besoj
 • Fatmir Aliu 2013-01-07 17:48:24
  I/E nderuar, Falemnderit per raportimin qe bete. Ideja qe keni paraqitur eshte shume e drejte, dhe qe tani u themi se do ta bejme nje emision enkas per kete fenomen. Miqesisht, F.

Leave a comment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests