I pa verifikuar

Lidhur me tenderet e shpallura nga Komuna Ferizajit

 • Ferizaj
 • Municipality
 • 09.09.2020

Tenderi per mirembatje te automjeteve te NN , eshte marrur nga kompania e cila ka pasur oferten per larje te automjeteve jasht me 0.01 cent 

Comments

 • Latonya 2022-12-04 03:44:16
  Холтер ЭКГ
 • Josh 2022-12-04 01:59:50
  Товары для животных
 • Olen 2022-10-29 20:21:54
  Прописка в Санкт-Петербурге
 • Chadwick 2022-01-28 14:02:07
  First, sign up and you'll receive your 1xBet bonus via the official website of the company. After that, you can bid 1xBet online, even if you're on an airplane or an island. We recommend that you download our mobile app and begin betting on sports or in casinos. 1xbet can be found across a range of smart Android and IOS devices. The app is available on Android TV Box, tablets, and smartphones. Enter this code at registration to unlock a bonus. for the computer 1xs _ 10220, for the mobile device 1xs _ 10221 Khat (1xbetbonuses.com) Double Penetration
 • Sebastian 2022-01-09 22:29:23
  порно мамки

Leave a comment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests