Verified

ndertim pa leje

  • Prishtinë
  • Government
  • 17.01.2013

Ne qytetin NN, ne rrugen NN, jane duke ndertuar blloqe(banesa) ne menyre te pakontrolluar. Qyteti eshte duke i ngjare New Yorkut me ndertesa ama dallimi eshte se po ndertohen sipass deshires, nuk po i plotsoj kushtet e domosdoshme qe duhen plotsuar psh. Nuk i plotson kushtet per parking, ndertohet banesa 8-te katshe dhe largohet vetem 30 cm nga megja... Ne anet tjeter kapaket e kanalizimit jane demtuar nga kamionet me peshe te rende qe po kalojne per ndertimin e banesave. Shkollat po i prengjajn shkollave kineze 50 nxansa ne klase, e gjith kjo eshte duke ndodh si pasoje mungeses se planit urbanistik ..ju mund te dilni te teren edhe te intervistoni qytetaret lidhur me kete situat edhe ta informoni edhe krytarin e komunes ..

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests