Verified

Bursat e NN

  • Prishtinë
  • Government
  • 09.03.2013

Me ju kallxu sa korrupsioni bohet rreth bursave per NN qe i jep NN bashke me kete kolegj. Ne vititn 2009 kur filloi dhenia e bursave, ato i morren NN, sekretar permanent i NN, tash ambasador ne NN dhe NN qe vet ishte menaxher i programit te bursave. Ndersa, nje burse e gezoi edhe NN i cili magjistroi ne NN pa e msu kurre nje fjale anglisht. Ne vitin 2010, NN ja dha bursen djalit te vet NN, kurse NN motres se vet NN. Ne krah te kesaj te dytes bursen e morri edhe nje vajze me mbiemrin NN e cila nuk dinte fare anglisht. Ne vititn XX kur erdhi ne pushtet NN, i dha burse djalit te vet NN, pa e dite asnje fjale anglisht dhe, po ashtu, djalit te NN, tash rektor. Bile ky i fundit figuron ne web faqe si njeri me gjysme burse, ndersa realisht ka burse te plote. Po ate vit, NN, shef i kabintetit te NN ia dha bursen djalit te axhes, NN. Qeveria po vazhdon kete program me NN sepse ju duhet nje vend ku mund t'shkollojne njerezit e vet me pare te shtetit. Ju lutem hulumtoni pak kete pune. Keni me gjete sende interesante. Nona e dreqit eshte nje NN, serviser i liftave dhe perfaqesues i NN per Kosove. Ai merr pjese ne te gjitha manipulimet dhe mund te ju tregoje shume per to.

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests