Verified

Dhune ne shkolle

  • Vushtrri
  • Education
  • 14.03.2013

Sot ne shkollen NN ne qytetin NN, ka ndodhur nje rrahje ku viktima ka qene nje nxenes i cili eshte rrahur nga policia civile. Ne si nxenes te kesaj shkolle jemi shume te shqetesuar dhe ndihemi te kercnuar nga policet dhe nga vet pergjethsit e shkolles sone,andaj kerkojme ndimen tuaj qofte ajo si perkrahje morale . Me respekt nje nxenes i ksaj shkolle

Comments

  • Muhamet Hajrullahu 2013-03-25 08:40:38
    Faleminderit shumë për raportimin tuaj. Ne kemi verifikuar në vendin e ngjarjes edhe nga ajo që deri tash kemi kuptuar është se ngjarja ka ndodhur te oborri i shkollës dhe në të njëjtin oborr janë edhe dy shkolla tjera.Rasti ka ndodhe te hyrja e shkollave. Nëse ju keni më shumë informata mund ti ndani me neve ose në numrin 038224498

Leave a comment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests