Verified

LIDHJA E KONTRATES PER PUNE SEKONDARE

  • Deçan
  • Police
  • 15.03.2013

Te nderuar ne komunen NN qe nga pas lufta jane mbajtur dy pika statike te cilat pika jane vendosur per parandalimin e prerjes se pyllit,keto pika i ka mbajtur policia si pune dytesore dhe per kete jane paguar. Mirepo me daten XX.2013 ka perfunduar kontrata ne mes policise dhe NN. Me nderprerjen e kesaj kontrate pikat kane mbetur te pa mbuluara keshtu qe stafi komandues i Policis menjeher ka leshuar nje urdherese jashte ligjore qe ato pika ti mbuloje me polic nga puna zyrtare, cka do te thote kjo qe policet zyrtarisht 24 i kane mbajtur keto dy pika dhe per kete dikush nga Policia sigurisht ka marr para sepse ajo eshte pune dytesore dhe nuk ka qene pune qe eshte dasht te urdherohen policet te shkojn aty. Kjo ka ndodhur gjere sot ku eshte lidh nje kontrate tjeter e cka te jep me kuptue se ketu i vjen era korrupsion pasi qe ne kete kontrate eshte cekur qe dy ndrrime ti mbajne policet me pagese ndersa nje ndrrim ta mbajne policet nga puna zyrtare.. kjo nuk ka koment. Prandaj nga ana juaj kerkojme qe te vini ne stacionin Policor ne NN dhe ti verifikoni keto pa rregullsi. Si eshte e ligjshme qe policet ne pune zyrtare te shkojn me veture te NN pra jo zyrtare per cdo dite ne keto pika. Kjo nuk ka koment.Ju lutem qe te reagoni sa me shpejte.

Comments

  • Muhamet Hajrullahu 2013-03-28 16:57:54
    Faleminderit shume per raportimin tuaj. Ne jemi shume te interesuar te bashkepunojme ne kete teme.E dime qe ka shume probleme me prerjen e pyjeve anembane Kosoves, prandaj do te ishim shume mirenjohes nese ju mund ta na jepni informata shtese per kete cesthje, ne numrin e telefonit 038 22 4498
  • shpresa 2013-03-21 09:18:03
    mos humbni kohe kot as nerva,se kurkush nuk guxon me kontrollue ne kete komune

Leave a comment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests