Verified

Konkursi i shpallur nga NN

  • Prizren
  • Judiciary
  • 30.01.2013

Me date XX.2013 ka shpallur konkurs per pranimin e stafit civil ne Gjykatat ne nivel vendi. Mirepo ne kete konkurs eshte perfshier edhe Gjykata Themelore NN me disa vende pune, mirpo ky konkurs esht hapur vetem sa per te kaluar procedurat dhe ligjin dhe me kete personave qe tani jane duke punuar tu krijohet edhe mbulesa ligjore. Nga kjo del se pozitat qe jane shpallur ne konkurs si te lira ato jane ne fakt pozita qe jane sistemuar njerez qysh para hapjes se konkursit dhe te njejtit jane duke punuar. Aty jan sistemuar njerez pa pergaditje te duhura per vendin e punes madje nuk jane as njerez profesional. Sekretare juridike,referent i ekzekutimeve jane vendet ne te cilen punojn keta njerz,ndersa konkursi per keto pozita do te jete vetem nje leter.

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests