Verified

Energji Elektrike

  • Kamenicë
  • KEK-KEDS
  • 21.03.2013

Jam M.B me prejardhjenga fshati komuna e Kamenices ,prej vitit 2000 jam shperngulur nga ,qe prej vitit 2000 ne fshat tim nuk ka pasur rrym elektrike madje as shtylla te shperndarjes se rrymes kurse mua me kan se gjoja kam hargjuar afro 2.000 euro rrym deshiroj nje spjegim per kete pun

Comments

  • Muhamet Hajrullahu 2013-03-25 09:12:01
    Faleminderit shume per informaten tuaj. Ne javen e kaluar ne emisionin Jeta ne Kosove kemi realizuar nje emision per problemet e fundit edhe sa i perket faturave por edhe mundesise se shtrejtimit te energjise. Me te mira edhe ju inkurajojme prape te bashkepunoni me neve. http://jetanekosove.com/sq/Debate/Shtrenjtimi-i-energjise-elektrike-1043

Leave a comment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests