Verified

korrupsion

  • Gjilan
  • Government
  • 09.01.2013

Tung, ju kisha lut ta inspektoni ministrin, eshte fjala per drejtorin e divizionit te punesimit fjala ka te beje per nje tender ne viti dhe korrupsion i paqt ne mbramje kam edhe me shum info mirepo, un nuk dua te deklarohem kush jam per arsye sigurie. Rasti ka ndodhur ne dhjetor 2012 eventualisht janar 2013.

Comments

  • hajredini 2013-04-06 20:31:40
    Prap nuk dua te le me shume informacion Muhamet per veten time se spo e ndjej veten te sigurt, fjala eshte per NN ne ministrin NN eshte perzier ne nje tender ne viti me nje biznesmen dhe ndarjen e disa fondeve, ju kisha lute ta inspektoni kete ministri e cila eshte me se paku e prekur nga keto inspektime e asgje nuk shkon mire aty me financa, Muhamet spo e di sa jam i sigurt ne kete linje une. Te pershendes.
  • Muhamet Hajrullahu 2013-04-02 09:53:31
    Përshendetje edhe faleminderit per raportimin tuaj. Nese ka mundesi me na me neve me shume informata ne 038 224498. Me te mira,

Leave a comment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests