E verifikuar

pytje krytarit komunes lipjan

 • Lipjan
 • Kuvendi komunal
 • 27.05.2012

dua ta di nga kryetari komunes shukri buja se si asht e mundur te kalohet ni fshat me rreth 5000mi banor nenje rrug 2 kilometra krejtsish tshkatrrume qe as vjetnam nuk mun tjet e tkaloj neper ket rrug eta asfaltoj nje tjeter 3 kilometra qe ka vetem 3 shpi qe banijn tre traktora qarkullojn tan diten kta dashta medit se qfar biznesi elidh ket me terbufcin e me sllovin jo me 5000banor qapo menon ket tadim.

Komentet

 • valon 2013-10-17 16:59:25
  Nje pytje per z.Shukri Buja... femijet e fshatit miren udhtojn 6 kilometra per cdo dite per te shkuar ne shkolle ne fshatin Magur. ne Miren egziston shkolla der ne klasen e 5.
 • ema 2013-10-17 15:49:58
  Pershendtje Jeta pyetje per NN ku po i merr paret per ndertesa?
 • Genti 2013-10-17 15:33:51
  Pyetje NN pse gjitha si Tokat e privatizuara jane te tija si pazari i MM kurse ato figurojn ne emere te nipav dajve etj?
 • Eri 2013-10-17 13:07:31
  Dua te e pyes kandidatin Shukri Buja se si mundet te e perceptoj rastin e fshtatit Gadime ku ne kete fshat eshte instaluar impianti i ujesjellesit dhe 85% te banoreve nuk kane uje te pishem pasi qe nuk furnizohen nga ujesjellesi? Gjithashtu deshiroj te e pyes kandidatin Shukri Buja se si komuna e Lipjanit nuk eshte ne gjendje te e definoj pronsine e nje toke shtetrore ne Gadime por lejon hapsire qe keto mos marrveshje te te perfundojn ne tragjedi?
 • alban 2013-10-17 13:05:26
  Pyetje per NN -po flitet qe cmimi i votave eshte ngrit sa eshte e vertet kjo qe po flitet.

Lini koment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests