E verifikuar

Krimi ne policine e *********

  • Suharekë
  • Polici
  • 29.05.2012

ju pershendes te gjithve ju qe merrni me raste kaq te veshtira, e di qe eshte pune shum e veshtire kjo qe po e boni ju, po mos harroni se do te hyni ne Histori, herat e vone kombi do jtu falenderoj. Un jam nga *****, jampjestar i Policis dhe punoj ne ***** ******, kam shume raste interesante dhe me shume rendesi, mirepo dua qe te mbetem konfidencial, andaj nuk mundem me shkru hollesi. Ju kisha lute qe dyqysh ta postoni numrin e Petrit Kryeziut, ME ATE dua te takohem dhe ta informoje dhe tja jap shum materjale qe i kam.ju faleminderit per mirekuptimin. POlici i deshperuar

Komentet

  • polici2 2012-06-07 20:37:32
    per polici ka qka qet a qa me kallxu ne polici ktu sguxon me ardh kush me intervistu
  • Faik Ispahiu 2012-05-31 19:04:34
    I nderuar, per shkaqe konfidencialiteti nuk mund ta publikojme numrin personal te stafit tone, por ju inkuraroj qe te shkruani edhe njehere ne www.kallxo.com dhe t'na e jepni kontaktin tuaj. Ne do t'ju kontaktojme ne afatin me te shkurte te mundur.

Lini koment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests