E verifikuar

Komuna e Lipjanit

  • Lipjan
  • Kuvendi komunal
  • 10.06.2012

Askujt perpos tije nuk mund te blej apo privatizoj diqka sepse ka forc bllokon AKP etj.gjithqka qe ka bere deri tani ka leshuar toka njerezve qe kan paguar deri 3000 euro /arin per 99 vjet, kurse per vete ka marr tokat ma te mira ne rajonin e komunes se Lipjanit mbi 100 hektar ku ne mes te pyllit ne udhekryqin lipjan magure shtime vetem 2 km ne drejtim te shtimes ka hapsire mbi 100 hektar dhe restaurant me bungallova ne nje hapsire shum te madhe ne emer te djalit te vet e mos te flasim per toka dhe ndertime brenda qytetit te lipjanit qdo hapsi nen menaxhimin e tije ,.. Ferizaj shtime e tj,.. para madatit te vet . Keto pushtete nuk meritojn ,..

Komentet

  • Fatmir Aliu 2012-12-22 13:48:50
    I/E nderuar, Falemnderit per denoncimin qe keni bere. Bazuar ne informatat qe na keni dorezuar, kemi hulumtuar dhe konfirmuar disa prej tyre. "Dhjetë Villat e Bujës me Saunë e Jakuzi" per me shume informata, shkoni ne nyjen poshte: http://www.gazetajnk.com/index.php?cid=1,987,920 Me te mira, F. Aliu
  • taulant 2012-11-19 17:53:41
    Per te keqyrur gracken

Lini koment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests