E verifikuar

e vetemja rruge ne mes te qytetit e pa asfaltuar

  • Prizren
  • Kuvendi komunal
  • 12.06.2012

Kjo eshte rruga Kadri Zeka ne Qytetin e Prizrenit mu ne mes te qytetit, ne banoret e kesaj lagje kemi kerkuar nga Kuvendi Komunal asfaltimi e kesaj rruge sipas planit Urbanistik per shkak se ne kete rruge disa banor kane ndertuar shtepit dhe oborret e tyre duke uzurpuar pronen publike, mirpo si duket kjo kerkese ka hasur ne vesh te shurdher pasi qe nga pas lufta e deri me sot nuk eshte marre as edhe nje veprim konkret per rregullimin e planit urbanistike te kesaj rruge -lagje apo ndoshta edhe per shkak te korrupsionit qe e ka kapluar kete qytet (Kuvendin Komunal Prizren)

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests