E verifikuar

Veturat

  • Prishtinë
  • Qeveri
  • 12.06.2012

Ne KQZ njembedhjete anetare e kane nga nje veture, ndersa per stafin ne Sekretariat s'ka mjete per operim ne teren. Te gjitha keto vetura te reja te bleme me kilometrazh 00 anetaret e institucionit n.n (pashallaret) i perdorin per nevoja private. Ato i vozisin grate e tyre, qikat e tyne dhe djemt e tyne dhe besa edhe naj kusheri... Sote jane nise 4 persona ne Slloveni per per pune. S'kane shku per pune por per meditje. Nese analizohet buxheti, 80% e buxhetit shkon per meditje, bileta te aeroplanit dhe akomodime ne hotele per kryetaren dhe kompanine e anetareve. Kerret i sheh duke bajt mall. Qka ju duhen 11 anetarve 11 vetura???

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests