E verifikuar

Kryetari i Komunes genjen

 • Prizren
 • Kuvendi komunal
 • 23.07.2012

Kryetari i Komunes paturpesisht e genjen opinionin kure thote se komuna ka Treg publik(i gjelbert-siq deklaroi ne emisionin tuaj). Komuna fare nuk ka treg publik por treg privat "NN"dhe tregu N Company. Keta tregje jane dhene me tender para 11 viteve dhe afati i kontrates iu ka skaduar me 01.08.2011 dhe pa shpallje te tenderit e kane vazhduar kontraten per aresye se pronari i tregut "NN "eshte asambleist i cili voton per cdo vendim te PDK. Perndryshe, tregu qe e permendi kryetari eshte prone private e nje serbi me mbiemerin NN i cili me nje shkrese ia ka be te ditur kryetarit se ai eshte pronar i hapsires se tregut. Per ti plotesuar apetitet e asambleistit qe menagjon tregun NN, falsifikohet edhe Plani Rregullativ i Qendres se Re -2,me Vendim te dates 18.06.2011 i cili Vendim anulohet nga MPRH dhe Gjykata Supreme e Kosoves i cili vendim edhe sot e kesaj dite nuk eshte anuluar sipas Vendimit te Gjykates supreme.Per kete rast do te ju jap Dokumnte pas 10 diteve, pasi se momentalisht ndodhem ne pushim

Komentet

 • hysni 2013-03-09 16:55:36
  Pershendetje, Fatkeqsisht edhepse eshte dhene kallximi penal per falsifikim per NN nga NN si dhe nga nje qytetar(P.H),ajo eshte hudhur poshte nga ana e prokurorise,kinse si gabim teknik,ndersa pergjegje ndaj NN ka qene se kjo lende eshte shqyrtuar nje here me rastin e kallximit penal te qytetarit P.H.dhe nuk ka nevoje te shqyrtohet edhe nje here. Po e potencoj se edhe sot e kesaj dite Vendimi i Gjykates Supreme nuk eshte zbatuar nga ana Kuvendit Komunal te NN me te cilin vendim eshte anuluar Plani Rregullativ i "NN",si i pa ligjeshem, ashtu siq e ka dhene Vendimin Ministria NN,ku ne ate vend nuk parashihet te ekzistoj Tregu, por ndertim i larte. Po e ceki se marrveshja per ate treg sikurse edhe per te gjitha tregjet tjera ne NN kane perfunduar me 01.XX.2011, por ato edhe sot e kesaj dite funksionojne, pa shpallur tender, pa pasur kontrate per shkak te interesave te caktuara te Kryetarit te Komunes NN, drejtorit te administrates NN dhe kryesuesit NN, te cilet qe nga java e kaluar jane duke u ndjekur nga prokuroria e EULEX-it dhe ndaj te cileve gjere me tani eshte ngritur nje Aktakuze. TE JENI TE BINDUR , HULUMTOJENI RASTIN DHE DO TE BINDENI JU DHE OPINIONI PER PUNE TE PISTA TE KRYETARIT TE KOMUNES NN DHE SHOKEVE TE TIJ.
 • Fatmir Aliu 2012-12-20 21:02:59
  I/E nderuar, Faleminderit qe na adresuat brengen tuaj! Pas hulumtimit te informatave qe denoncuat tek ne, te njejtat i kemi konfirmuar dhe kemi informuar opinionin e gjetjet. Per informata me te detajuara, ju lusim te lexoni shkrimin: "Nijazi Kryeziu Dyshohet se Falsifikoi Planin Urban" te cilin mund ta lexoni te plote ne http://www.gazetajnk.com/?cid=1,1018,3235 Me te mira, F.Aliu
 • Hysni 2012-10-13 17:58:01
  Ne lidhje me Planin Rregullativ te kesaj pjese te qytetit: "NN" ka bere kallxim penal edhe NN ndaj kryesuesit te KK NN, NN,per falsifikim te vendimit te kuvendit. Ne kete falsifikim eshte i perfshire edhe sekretari permanent i Ministrise NN, NN, i cili me nje vendim eshte munduar te kamufloj falsifikimin e vendimit te KK NN.

Lini koment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests