E verifikuar

Korrupsion i madh

  • Pejë
  • Kuvendi komunal
  • 21.08.2012

Nuk po mundem te jap emer dhe mbiemer per shkaqe qe jam femer, po deshta te ju drejtohem kryetarit te komunes dhe gjithe atyre qe jane ne krye te banesave sociale qysh mundeni me lujt me qytetare sikur te ishim ndonje top qe shytohet? A keni zot, se njerezit jane pa kulm mbi koke e ju te korroptuar, banesa e fukarave i kini shit 10 - 15 mij euro e rastet ekstreme i kini lene pa kulm mbi koke. Besa edhe qe e kane shit pronen e tyre ne katune e kane marre banesat qe dmth kane marr banesat sociale te pasurit dhe fukaret e shkret i kan lon ne mjerim, e gjith kjo vjen sepse ne Kosove nuk ka ligj nuk ka drejtesi.

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests