E verifikuar

Plaqkiten pastrusit

  • Skenderaj
  • Kuvendi komunal
  • 21.08.2012

Prej dates 19.03.2009 e deri me sot pastruesve qe kane kaluar nga komuna ne firm private nuk ju paguhet as nje cent ne trust pensional kurse ne paga ju ndalen nga 20 euro ne muaj qe do te thote ma teper se sa e parasheh ligji per trust pensional. Per kete kemi qene te krytari, te zavendes krytari ne zyren e prokurorimit, te drejtori per sherbime publike te cilet e kane bere kontraten me firmen dhe qarte ne kontrate theksohet se nese punetoreve nuk ju paguhet trusiti apo s'ju japet pushim vjetor ose mjeksor kontrata do ti shkeputet firmes kontraktuese per pastrim. Kemi qene shume here te inspektori edhe i punes n.n por na ka thene nese bani ankes te une, une mundem me ju ndihmu qe kontributet e juaj edhe pushimet edhe festat te ju kompenzohen por dine mire se une e humbi vendin e punes e s'kam qka me ju ba. Gjithashtu kur vjen koha per kontrate per ju me ja vazhdu firmes ju do te largoheni nga puna per kete kini mundesi me ardh edhe mi marr numrat e lejes se njoftimit personal te pastruesve ne qkmf ne kuvend kumunal dhe do te bindeni edhe vet se ne trust pensional s'kemi kurrfare kontributesh. Ju lutemi, nese keni mundesi me na ndihmu. Ju faliminderit per mirkuptim

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests