E verifikuar

Loja Shperblyeje n.n

  • Prishtinë
  • Inspektoriat
  • 03.12.2012

Loja shperblyese n.n,vahdon te transmetohet ne tv ne webfaqen e saj shkruan qe loja shperblyese...

Komentet

  • Fatmir Aliu 2012-12-20 15:47:22
    I/e nderuar, Falemnderit per denoncimin tuaj. Pas informatave qe na keni dhene, te njejtat i kemi hulumtuar e me pas edhe konfirmuar. Ne saje te ketij bashkepunimi edhe eshte publikuar kjo shkelje qe keni raportuar. Per me shume informata, ju lutem te klikoni ne kete nyje per te pa rezultatin e raportimit tuaj. “Thirrja e Artë” Është e Ndaluar" http://www.gazetajnk.com/?cid=1,987,4091 Per me teper, jemi duke ndjek pas veprimin e autoriteteve gjegjese per te pare hapat e tyre ligjor. Miqesisht, Kallxo.com
  • qendrim morina 2012-12-08 10:11:40
    pershendetje per mendime time mua me ka pelqu e ky emisione shume ju deshiroje jete te bukur

Lini koment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests