E verifikuar

korrupsion

  • Prishtinë
  • Qeveri
  • 25.12.2012

Ne lidhej me tenderin n.n ku jane ba shkelje ligjore ju ka dhan puna njeriut i cilli nuk i ka plotsu kushtet as per konkurim. Kriter ka qene referencat e ai as nje reference nuk e ka plus e kane ba ngritjen e cmimit nga 2 milione e 500 e kane rrit cmimin ne 2 miljon e 800 e diqka plus as nje puntor nuk e ka te lajmrun nuk ka as nije deklarim ne aqf as nuk ka sen hiq po firma ne fjal ka konkur me dy firma te cillat mundeni edhe mej pa ne fleten e ofertusve te qmimit atu ka vetem vlera korruptive e shantazha te firmave tjera viq ishalla interesohet nej kush e i bjen ne fije

Komentet

  • Fatmir Aliu 2013-01-07 17:04:05
    I/E nderuar, Falemnderit per denoncimin tuaj! Paraprakisht t'ju informoj se per kete problematike kemi raportuar edhe ne ne gazetajnk.com http://www.gazetajnk.com/index.php?cid=1,978,4063 Ju ftoj qe ta lexoni kete shkrim, e me pas, po patet informata plotesuese per kete teme, ju lus qe te na rishkruani prape! miqesisht, F.

Lini koment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests