E verifikuar

Spitali Rajonal

  • Mitrovicë
  • Shëndetesi
  • 18.03.2013

Pershendetje, nuk dua qe emri im te jete publik! Jam n.n dhe jam nga komuna n.n. Ka qene nje konkurs i hapur ne Spitalin Rajonal ku jane kerkuar 100 punetore te degeve te ndryshme, dhe pas perfundimit te afatit kohor per aplikim qe eshte dashur me rregull mu mbyllur konkursi, konkursi prap u hap nje jave me pas duke mos lajmruar askund! Dhe ne nderkohe pasi eshte mbyll perfundimisht edhe pas heres se dyte konkursi antaret e bordit i kane perzgjedh kandidatet per testim, dhe gjithashtu te gjithe kemi hyre ne test, pozita ime qe kam apliku eshte Punetore i sigurimit. Pas testimit rezultatet vonuan rreth nje muaj e me shume nuk e di saktesisht daten se kur kemi hyre ne test por sod me daten 18.03.2013 rezultatet e testit te pare kane dal dhe nga 290 persona te zgjedhur ne test per poziten sigurim "kinse" kane kaluar 175 persona testin e pare.

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests