E verifikuar

Regjistrimi i studentwve me pare

  • Prishtinë
  • Arsim
  • 06.04.2013

Pershendetje Jeta, Une dashta met njoftu se te afermit e NN po regjistrojne studenta me pare. Kta jane NN, YY, NN dhe YY, II.Pra keta matrapaz po regjistroj studenta me para ne Universitetin e Prishtines po kryne provime me para. Te gjithe keta punojne ne Universitet disa punojne asistent disa punojn ne rektorat jane te aferm te NN. Tu kisha lute merru me kete rast.. une s'kam asgje private por me beso te gjithe keta jane duke e udhehequr universitetin e prishtines me regjistrime me kryerjen e provimeve etj etj. NN punon ne Rektorat dhe eshte asistent ne universitetin Haxhi Zeka ne Peje.. vllau i ti punon drejtor ne depertamentin XX, NN, ndersa vellau tjeter punon ne arkive te rektoratit NN, ndersa NN punon ne administraten qendrore te universitetit. Tjetri, NN eshte asistent tek fakulteti Filozofik. Krejt keto qka po i theme jane te verteta dhe eshte e lete me u vertetue. Falemderit.

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests