E verifikuar

Zgjedhja e gjyqtarit mbikqyes ne NN

  • Gllogoc
  • Gjyqësi
  • 06.04.2013

Zgjedhja e gjyqtarit mbikqyres ne NN qe pritet te behet ne fillimin e javes se ardhshme.. Deri tani ka ushtru detyren NN, i cili ka shkelur kodin e etikes se gjyqtarit ne 2008 ne kohen kur kryetar ka qene NN. Se bashku me NN kane kryre nje land me ane te korrupsionit dhe nepotizimit, per te dy personat prokurori disiplinor ka ndermarr veprime: per NN ka shqiptu mase, e ndaj NN ende jo pasiqe eshte i mbrotjun nga NN, ky i fundit prokuror i apelit, sherbetor i NN per vendosjen e njerezeve te tyre ne pozita - verifikone kete. Te premten NN dhe YY e paskan thirre NN dhe i paskan thane qe ty nuk guxon me te eliminu NN dhe ti ke me kane gjyqtar mbikeqyes se na duhesh per ndonje land aty. Pyetja eshte kur do te ndertojme shtet ligjor qe te mos mendojme me qu njerez me vetmen asye per te punuar si sherbetor dhe me ndikime. Ju lutem a mund ta monitoroni procesin e perzgjedhjes nga keshilli gjyqesor i cili besoj do te jete me XX.13. Mund ti merrni te dhenat edhe ne zyren e prokurorit disiplinor ku ndaj NN dhe NN ka pasur nje mori shkeljesh dhe jane fshehur pas nderhyrjeve te NN dhe YY. Jam e sigurt se NN do te votohet nga NN, se ia ka kry shume raste NN-se si avokat, NN se eshte mik i ngushte i NN... Ju lutem monitorojeni proceuren e ketij NN. YY veq ka ndiku me i marre propozimet me zor nga gjyqtaret veq me ia plotesu epshet NN.

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests