E verifikuar

Tenderi ne NN

 • Suharekë
 • Kuvendi komunal
 • 11.04.2013

Desha te ju njoftoj lidhur me shitjen e nje pjese te oborrit te fabrikes NN ne NN ne vlere mbi 1 milion euro per ndertimin e nje qendre tregtare, e kur dihet se fabrika eshte privatizuar me spirnof special me vlere 2 milion euro.

Komentet

 • meti 2013-05-27 06:46:06
  Faleminderit per raportimin tuaj. Pas disa jave hulumtime ne kemi raportuar kete shkrim. Faleminderit edhe nje here! http://gazetajnk.com/?cid=1,987,5654
 • Arton 2013-04-25 09:31:15
  Te nderuar, raporti per shitjen e oborrit te fabrikes NN ka qenë i saktë, gjithashtu edhe që fabrika ka qenë e privatizuar me Spin Off Special. nga rruga kryesore shifet dhe ndërtimi që është duke ndodh në oborrin e kësaj fabrike, 5 m nga rruga kryesore NN, nuk besoj që duhet dhe shumë informatat shtesë. Vetëm shitja e rreth 5% e territorit sa ka kjo fabrikë është në proporcion me 80% të vlerës financiare sa është shitur Fabrika me Spin Off Special.
 • Muhamet Hajrullahu 2013-04-11 10:52:56
  Faleminderit per raportimin tuaj. Ne per te vazdhuar tutje kemi nevoje per informata shtese. Ju mund te ne kontaktoni ne 038224498 ose ne [email protected]

Lini koment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests