E verifikuar

Ceshtje prone

  • Gjakovë
  • Gjyqësi
  • 12.04.2013

Eshte nje padrejtesi per shkak se cfare e trashegova une nga babbai ne ceshtje te barabarte me motren ajo deshiron qe te me deboj prej prones sime te cilen e trashegoj. Ketu dominon padrejtesia.. ju lutem kerkoj drejtesi pa ardhur prej gjykates Supreme.. deshiron te me deboj. Ne seancen e pare ne NN un fitova.. dhe ne te dytin NN , ma rrefuzoj kurse pres prej Gjykates Supreme. Ju lutem, me eshte rikthyer lenda ne NN, prej NN ne favor te motres mirpo pa vendose gjykata supreme deshirojn te me debojne me dhune. Kam familje 7 antarshe.. motra eshte a pa martuar.. une kam 53 vjet.. motra ka 59.. nuk kam ku te stehohen nuk punoj askund nuk kam ndihma dhe punoj privat.. kam kercnime prej avokatit te motres.. ju lutem kerkoj drejtesi deshiroj te gjitha dokumentat gjat seances t' iu dorzoj juve dhe ta verifikoni drejtesine sa me shpejt!

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests