E verifikuar

Sulm policit

  • Prizren
  • Polici
  • 15.04.2013

Me date 15.04.2013 rreth ores 10 e mengjesit nji qytetar i huaj ka goditur me grushta nji polic i cili nuk e ka lejuar te kaloj kufirin pa dokumente. Personi eshte arrestuar nga polcia dhe me urdher te kryeprokurorit duhet te shkoj ne paraburgim.

Komentet

  • Muhamet Hajrullahu 2013-05-07 11:05:46
    I nderuar, ne kemi hulumtuar per kete raste edhe momentalisht nuk kemi mundu me vertetu nje pohim te tille, prandaj po presim ne te ardhmen nese mundemi me siguru inforamta shtese per kete teme.
  • Muhamet Hajrullahu 2013-05-07 10:37:58
    Pershendetje dhe faleminderit per raportimin tuaj. Po a mundeni me na tregu ku ka ndodhe rasti. Numri kontaktues 038 224498 ose ne [email protected] me te mira,

Lini koment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests