E verifikuar

Korrupcion ose amaterllyk ne faqen kallxo.com

  • Gjakovë
  • Inspektoriat
  • 04.04.2012

shikoni harten e juaj te nderuar qyteza e rahovecit qyteza decanit qyteza e junikut te gjitha jane harte por nji Qytet i tane Gjakova nuk eshte heheheh Injoranta

Komentet

  • Arti 2012-05-31 03:06:00
    Google Map, shenimet i merr qysh ja japin, po nuk keni faj se katunaria e keni kap ne dore kete vend, eh mazamakeq per ne.
  • Faik Ispahiu 2012-04-04 13:07:20
    Paraqitja e toponimeve ne harte eshte ceshtje e Google maps dhe eshte jashte mundesise sone per te ndikuar. Nese e zmadhoni harten, do ta shihni se emri i qytetit te Gjakoves figuron ne menyre mjaft stoike dhe shihet mjaft qarte.

Lini koment

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests