Provjereno

kryetari i komunes se vitis(nexhmedin arifi)

  • Vitina
  • Vlada
  • 13.06.2012

kur ishte krytari i komunes nexhmedin arifi pergjegjes i shtepis se kultures*gursel e bajram sylejmani*ajo u dogj dhe pergjegjesi per kete nuk dha kurr..por ndoshta llogaritet merit per djegejen.pyetje kryetarit komunes*kur e filloi fakultetin,kur e mbaroi,dhe si doli i diplomuar pas ndryshimeve politke? premtimet qe dha kryetari gjat fushatave nuk i realizoi"e dime qe vitia eshte vend bujqesor,me papergjegjesin e kryetarit gjitha te mbjellat i ka vershuar uji p.sh ne terenin e viti-kllokt per hapjen e nje kanali te vogel gjitha bimet i vershoi uji.dhe ndoshta kryetari mendon te investoj me nonje malesi ku nuk ka bujqesi.e per mirembajtejen e ketij tereni nuk kushton sa ka kushtuar nje drek ose dark e tij.

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests