Provjereno

korrupsioni

  • Klina
  • Skupština opštine
  • 16.09.2012

Te nderuar gazetar jam tu e kqyr emisionin drejtesia ne kosov,jam nga n.n Komuna,po te vini dhe te hulumtoni ne komunen tone qka ka,asht nji tmerr i vertet. Te gjithe n.n-et ika shti ne pune ne komune vozitesit te vet me shkoll fillore i ka dhan banes 100 m katror,e ka shti nje 60 vjeqar ofiqar ne n.n,e ka shti kusheriren e vet drejtoresh ne shkollen fillore ne fshatin n.n,kusheririn e vet inspektor ne komune, e shume e shume tjera. Vozitsi i n.n njiherit edhe kusheri i kryetarit me shkolle fillore te gjitha projektet kapitale i nenshkrun ai,por i nenshkrun me nje kusht e thirr palen ne tel.a don me ti nenshkru mi marr paret nese don ma shpejt ja cakton shumen sa me ja dhane e shume e shume te tjera. N.n kurr ne pune nuk vjen vetem kur vjen me lu ping pong,ne komune e palt e lypin mi kajt hallet e veta por ai asht tulu pingpong dhe nuk merret me ket qeshtje hala puntort nuk i njef asa nuk e din kush punon ne komune por qyteti n.n, asht fenomen me kryekalin n.n ,e njrezt skan streh mbi koke e banesa e tij rrin that pore ka marr me lan qaty. Ju lutemi ju e dini qysh vini dhe zbuloni fenomene ne kete qytet. Ju uroj per punen dhe jeni shume te mire.

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests