Provjereno

Komuna n.n e korruptuar

  • Pec
  • Skupština opštine
  • 20.10.2012

1. DIKU THUHET NE LIGJ SE ASNJE PERSON NUK KA TE DREJTE TE MERR DY PAGA TE PLOTA NGA BUXHETI I KONSOLIDUAR I KOSOVES ....PSE N.N marrin dy paga? 2. DIKU NE LIGJET E KOSOVES THUHET SE ZYRTAREVE TE INSTITUCIONEVE TE KOSOVES JU NDALOHET TE KENE KONTRATA BIZNESI ME INSTITUCIONET PUBLIKE...!!!! PSE N.N QE JANE ZYRTAR NE KOMUNE TE DREJTE ME THEMELU BIZNES DHE ME FITU TENDER NGA KOMUNA 3. NJE NDER PRIORITETET E QEVERISE SE KOSOVES ESHTE LUFTIMI I KORRUPCIONIT ...!!! PERSE VAJZAT E QE ESHTE KRYETARE E ASAMBLESE KOMUNALE JANE EMERUAR NJERA DEKANE DHE TJETRA PRODEKANE NE

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests