Provjereno

Pa papastertia

  • Priština
  • Skupština opštine
  • 27.12.2012

E nderuar Redaksi, ne kete qerdhe kam femijun tim. Aty disa femije jane infektuar me Virusin shume te rrezikshem ESHERIA KOLI, dmth papastertia eshte shume e madhe ju lutem alarmone ket gjendje sepse skemi ku te ankojm . Ju faleminderit shume .

Komentari

  • Fatmir Aliu 2013-01-07 17:09:34
    I/E nderuar, Falemnderit per informaten tuaj. Por, do te ishte mire nese do arrinit te na ilustroni me ndonje raport mjekesor kete denoncim tuajin. E kuptojme ndjeshmerine e rastit qe po na percjellni, andaj ne saje te konfidences, do te donim te dime nese edhe sa prinder te tjere kane pasur te njejtin problem?! Ju lusim qe te na shkruani prapa, dhe ndoshta edhe te beme nje marreveshje se si te komunikojme me direkt, per te na mundesuar qe te hulumtojme me ne detaje kete fenomen qe paraqitet. Miqesisht, F.

Ostavite komentar

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests