I pa verifikuar

Shkaterrimi i ambientit dhe natyres ne Sdd

 • Pec
 • Opština
 • 19.09.2020

Ne fshatin dds eshte bere asfaltimi i rruges vitin e kaluar. Por pas perfundimit po ndodh qe shume persona te papergjegjeshem po bejne eksploatimin e gureve Dhe ata gure po i perdorin per qellime perfitime duke e shkaterruar natyren dhe rrugen e posa asfaltuar. Do ishte mire ta konsultoni Ministrine perkatese, Komunen e dd dhe Policine.

Komentari

 • Shaunte 2023-01-27 04:12:26
  886
 • Jerald 2022-11-09 00:15:44
  1040
 • Elijah 2022-07-14 07:59:05
  warfare руторг
 • Kari 2022-01-26 04:34:24
  "Вібратори для жінок поділяють три основні групи: вагінальні, кліторальні, анальні. https://self-lover.store/vibratory/ Вібратор для дівчини https://080121111228-sin.blog.ss-blog.jp/2011-11-08?comment_fail=1
 • Candra 2022-01-24 18:49:30
  Hello, always i used to check weblog posts here in the early hours in the dawn, for the reason that i enjoy to learn more and more. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yi649XjNT7drdWmcPxwhswthaG_smUQan41y2-9j54w/edit http://tanhua321.com/home.php?mod=space&uid=2634329&do=profile&from=space Ссылка на google таблицы

Ostavite komentar

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests