Provjereno

Kryetari i Komunës - GËNJEN!

  • Prizren
  • Skupština opštine
  • 19.07.2012

Ajo që do të shkruaj më poshtë nuk ka të bëjë me rast korruptiv, por me një reagim kundrejt Kryetarit të Komunës, Ramadan Muja, i cili sot në emisionin "Jeta në Kosovë" - gënjeu !!! Po, gënjeu shumë dhe duhet t'i vijë turp! Nga shumë gënjeshtra që ai tha, unë si një familjare do të fokusohem në hallin tim i cili është uji i pijes. Jetoj në lagjen më të madhe të qytetit, Ortakoll ku prej Gushtit 2011 deri në Prill 2012, kemi pasë reduktime tepër të ashpra të ujit. Gusht-Tetor kemi pasë reduktime nga 8-10 orë në ditë. Nga Tetori nuk kemi pasë ujë prej orës 6 të mëngjesit deri në orën 1 pas mesnate, që nënkupton se reduktimi ka qenë afro 20 orë në ditë. Kjo neve na ka vështirësuar jetën jashtëzakonisht shumë! Mungesa e ujit afro 20 orë na e ka ba jetën të pamundur!!! Dhe Kryetari merr guximin me thanë se nuk ka pasë reduktime?! Kryetar, na ke zhgënjy, na ke dëshpëru! Na ke ba me u pendu që ta kemi dhanë votën, mos iu qoftë hallall! Njëkohësisht, dua ta shpreh falenderimin më të thellë për emisionin "Jeta në Kosovë" i cili është zëri i qytetarëve të Kosovës.

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests