Citizen izveštaji

Numri i raportimeve: 3715
Provjereno

Keqmenaxhimi edhe me keq se Korrupcioni

Nga korrupcioni peson qytetari por ne menyre me indirekte qe reflektohet me shume ne rritje te kostos per sherbime te caktuara. Ndersa nga keqmenaxhimi qytetari peson direkt dhe me keq...shih gropat e rrugeve te Prishtines e cila jo vetem qe prishin automjetet por edhe shkaktojne aksidente, shpesh me pasoja fatale. Korrupcioni ende nuk e ka vra askend, ndersa gropat e rrugeve to Prishtines po. Nuk po ngarkoj deshmi se ju bllokohen serverat! Mjafton me dal prej pragut te shtepise dhe ecni skejeve me kujdes dhe veshtroni rruget, por kujdes nga qeremidet e kulmave pa leje.

  • Prishtinë
  • Skupština opštine
12 Godine Pre
Provjereno

Mosrespektim i te drejtave

Jemi nje grup i vogel gjimnastikantesh nga Ferizaji , praktikojme sportin Parkour , i cili ka nevoj per nje salle sportive per te qene me te sigurt dhe qe grupi te zgjerohet . Per kete ne jemi drejtuar ne Qendren e Kultures , me saktesisht tek Naim Ferati por si duket ai nuk ka kohe te mirret me qytetaret qe i japin voten atij , po i dergon nenpunesit e tij te na perzen , d.m.th aty nuk mundem te gjenim nje vend te ushtrojm , poashtu edhe ne sallen e sporteve "Bill Kllinton" kemi tentuar te bejme kerkesen nese mund te kemi nje orar te pakten njeher ne jave te ushtrojme , e ata na kan perzene me fjale te ndryshme , jemi drejtuar edhe ne vendin kryesor te qytetit , ne komune po aty ishte mundesia e njejte , as aty nuk kishim mundesi te kontaktonim me dike , nese shteti nuk ndihmon qytetaret ne gjera te vogla e qe shteti te ec perpara ai kurr nuk do te investoj gjera te medha. Kjo eshte edhe nje faktor me shume per qytetin dhe shtetin ton qe te ngecim mbrapa ne shume gjera Evropiane , respekt FerizajiParkour ..ShendetAliu!

  • Ferizaj
  • Skupština opštine
12 Godine Pre

Kallxo.com Platforma online www.kallxo.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion, i mbështetur financiarisht nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës, apo rrezikimit të interesave të përgjithshme. Identiteti i qytetarëve të cilët raportojnë do të mbetet konfidencial dhe do të ruhet nga ekipi i www.kallxo.com, pa marrë parasysh a i kanë dhënë apo jo këta qytetarë shënimet lidhur me identitetin e tyre

Si të raportojmë? KALLXO ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, neglizhencës, mospunës, rrezikimit të të drejtave të qytetarëve të Kosovës

Kako da prijavimo?KALLXO pruža mogućnost svim građanima Kosova da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja, nemara, nerada, ugrožavanja prava kosovskih građana, ili ugrožavanja opštih interesa

How to report?kallxo.com provides the possibility for all Kosovo citizens to report cases of corruption, organized crime, fraud, conflicts of interest, and other cases of abuses of official capacity, neglect, inaction, infringement of rights of Kosovo citizens, or infringement of general interests